2


 

All klädsel och gammal stoppning togs bort och arbetet påbörjades från en ren stomme.

facebook